Managementsystem til fiskefarme og fiskeopdræt

Cobália Farm er et innovativt managementsystem til farme, som opdrætter fisk på land og hav.
Farmeren kan administrer data og optimere sin daglige drift og kan blandt andet udforme rapporter til myndigheder, analysere data og forbedre produktioner og få overblik over dalige opgaver.

Design din egen virtuelle fiskefarm

Fiskefarme i verden er meget forskelligt opbygget og har egne klare præferencer. Cobália er derfor fokuseret på, at man kan vælge hvilke informationer, man vil have vist, og i hvilken rækkefølge.

Fiskefarmerne kan selv kan designe og opbygge sin egen farm, så den virtuelle farm ligner deres virkelighed.

Opsæt egne alarmer

Vejrudsigten er et utroligt vigtigt redskab for udendørs opdræt, så her er det muligt at se vigtige informationer og modtage alarmer, hvis de overskrider grænseværdierne.

Sporing og historik af produktioner

Det er muligt at se alt information og data fra produktioner. Fiskene flyttes ofte rundt efter størrelse, og det skal være muligt at se, hvor de flyttes hen, og udforme rapporter og analyser om, hvor godt produktionen går.

Daglige registreringer

Dette er hverdagens vigtigste gøremål, og der bliver stillet høje krav til rapportering af produktioner. Herfor skal det være let at registrere fodringer, antal døde fisk hver dag mm., og dette gøres blandt andet fra kontoret eller på mobilen.

Let registreringsværktøj

Designet til medarbejderne, som arbejder ude ved fiskene. Dette værktøj er udviklet til mobil og tablet, som man kan tage rundt på farmen. Her kan medarbejderen scanne tankens QR kode og let registrere eksempelvis fodringer.

Analysering af data og produktioner

Det er et stort ønske at forbedre produktionerne og få bedre viden i fiskeopdrætten. Derfor er der stort fokus på at kunne lave analyser af sine produktioner og kunne bruge AI til at kunne forudsige, hvilke parametre der skal forbedres.

Forbedring af produktioner

Da forbedringer og optimering af produktioner er i højsæde hos fiskefarmerne, har vi udviklet en prognose for produktionerne, som kan forudse hvilke parametre, som skal forbedres, og hvornår en given produktion kan være klar til salg.

Opbygning af prognosen

Prognosen er baseret på en væksttabel, som farmeren selv kan lave. Der er også klargjort til AI, hvor man vil kunne lærer tabellen hvilke data, som er mest optimale, og forbedre prognosen og herved få bedre produktion.

Datadeling til interessentgrupper

I aquakulturen er der stort fokus på vidensdeling og optimering af branchen. Man vil som fiskefarmer herved kunne dele sine produktionsdata med foderindustrien og universiteterne, som vil kunne bruge dataen til at få mere viden.

Foderleverancer

Der er interesse i at automatisere mere i branchen og derfor har vi lavet samarbejde mellem fiskefarmen og foderleverandøren. Når farmen udregner, at der snart vil være mangel på foder, vil der automatisk komme en lastbil med ny levering fra foderfirmaet.

Samarbejde med foderleverandør

Fodervirksomhederne vil kunne levere foder automatisk og til bedre priser, da de kan planlægge ruter bedre.

Foderleverandørene kan også udarbejde specialfoder til deres kunder og med datadeling kan de i samarbejde med hinanden, forbedre foderoptagelsen og forbedre produktionerne.

Skriv til mig